דפי עד לזכר קרוביי ומכריי שאינם עוד עימנו

דף זה נמצא בהכנה
עשרות שמות של נספים בשואה חסרים בדף זהלזכר קרובים שנספו בשואה ולא הכרתי

בלה - שהיתה סבתי מצד אבי
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Wechsler בלה

מקור דפי-עד
שם משפחה
WECHSLER
שם משפחה וכסלר
*שם משפחה וקסלר
שם פרטי בלה
שם פרטי ליבה
שם נעורים שכטר
שם האב טוביאס
שם האם רכל
*שם האם רחל
מין נקבה
מקום לידה
STANESTI,BUKOVINA,ROMANIA
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג יוסף
מקום מגורים קבוע
STANESTI,BUKOVINA,ROMANIA
מקום במלחמה
TRANSNISTRIA,UKRAINE (USSR)
מקום המוות
TRANSNISTRIA,UKRAINE (USSR)
תאריך המוות 1943
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר פישמן
שם פרטי של המצהיר מלי
הקשר לקורבן בת
תאריך רישום 19/11/1956
האם המצהיר ניצול? כן


back
בחזרה לדף הבית בעברית

כל 4 דודיי מצד אמי
.1
נתן
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהיים נתן

מקור דפי-עד
שם משפחה מנהיים
שם פרטי נתן
שם האב צבי
שם האם רחל
מין זכר
תאריך לידה (אותנטי) 1892
מקום לידה
POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקצוע סוחר/ת
מקום במלחמה
LWOW,LWOW,LWOW,POLAND
מקום המוות
TARNOPOL,מחנה
תאריך המוות 1942
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר מנהיים
שם פרטי של המצהיר סופיה
הקשר לקורבן בת
תאריך רישום 26/12/1955
האם המצהיר ניצול? כן


back
בחזרה לדף הבית בעברית
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהים נתן

מקור דפי-עד
שם משפחה מנהים
שם משפחה מנהיים
שם פרטי נתן
שם האב צבי
שם האם רחל
מין זכר
תאריך לידה (אותנטי) 1895
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
שם בן/בת הזוג חיה
שם בן/בת הזוג קלרה
שם נעורים של בת-הזוג פרויד
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקצוע סוחר/ת
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום המוות
TARNOPOL,מחנה
תאריך המוות 1941
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר מנהים
שם פרטי של המצהיר יעקב
הקשר לקורבן בן
תאריך רישום 08/05/1955


back
בחזרה לדף הבית בעברית
אשתו חיה-קלרה
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהיים קלרה

מקור דפי-עד
שם משפחה מנהיים
שם פרטי קלרה
שם נעורים
FREUD
שם האם נחמה
מין נקבה
תאריך לידה (אותנטי) 1895
מקום לידה
SKALA,BORSZCZOW,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום המוות
BELZEC,מחנה
תאריך המוות 1942
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר מנהיים
שם פרטי של המצהיר סופיה
הקשר לקורבן בת
תאריך רישום 26/12/1955


back
בחזרה לדף הבית בעברית
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהים חיה

מקור דפי-עד
שם משפחה מנהים
שם משפחה מנהיים
שם פרטי חיה
שם פרטי קלרה
שם האב שמחה
שם האם פריידה
מין נקבה
תאריך לידה (אותנטי) 1896
מקום לידה
SKALA,OLKUSZ,KIELCE,POLAND
שם בן/בת הזוג נתן
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקצוע עקרת בית
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
תאריך המוות 1942
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר מנהים
שם פרטי של המצהיר יעקב
הקשר לקורבן בן
תאריך רישום 08/05/1955


back
בחזרה לדף הבית בעברית
ובנותיהם
חנה-חניה
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהים
Hania

מקור דפי-עד
שם משפחה מנהים
שם משפחה מנהיים
שם פרטי
HANIA
שם פרטי חנה
שם האב נתן
שם האם חיה
שם האם קלרה
מין נקבה
תאריך לידה (אותנטי) 1916
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי רווק/ה
מקום מגורים קבוע
POLAND
מקצוע פקיד/ה
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
תאריך המוות 1941
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר מנהים
שם פרטי של המצהיר יעקב
הקשר לקורבן אח
תאריך רישום 08/05/1955


back
בחזרה לדף הבית בעברית
אנה
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהיים אנה

מקור דפי-עד
שם משפחה מנהיים
שם פרטי אנה
שם פרטי חנה
שם האב נתן
שם האם קלרה
מין נקבה
תאריך לידה (אותנטי) 1917
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי רווק/ה
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקצוע פקיד/ה
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום המוות
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
תאריך המוות 1943
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר מנהיים
שם פרטי של המצהיר סופיה
הקשר לקורבן אחות
תאריך רישום 26/12/1955


back  
בחזרה לדף הבית בעברית
דבורה-דוזיה
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Rosenfeld Dozia

מקור דפי-עד
שם משפחה
ROSENFELD
שם משפחה רוזנפלד
שם פרטי
DOZIA
שם פרטי דבורה
שם פרטי דוזיה
שם נעורים מנהים
*שם נעורים מנהיים
שם האב נתן
שם האם חיה
מין נקבה
תאריך לידה (אותנטי) 1911
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום מגורים קבוע
LWOW,LWOW,LWOW,POLAND
מקצוע עקרת בית
מקום במלחמה
LWOW,LWOW,LWOW,POLAND
מקום המוות
LWOW,גטו
תאריך המוות 1942
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר מנהים
*שם משפחה של המצהיר מנהיים
שם פרטי של המצהיר יעקב
הקשר לקורבן אח
תאריך רישום 08/05/1955


back  
בחזרה לדף הבית בעברית
בעלה שמואל
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Rosenfeld שמואל

מקור דפי-עד
שם משפחה
ROSENFELD
שם משפחה רוזנפלד
שם פרטי שמואל
שם פרטי סמואל
שם האב נתן
שם האם מינה
מין זכר
תאריך לידה (אותנטי) 1914
מקום לידה
LWOW,LWOW,LWOW,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג דבורה
שם נעורים של בת-הזוג מנהיים
מקום מגורים קבוע
LWOW,LWOW,LWOW,POLAND
מקצוע פרופסור בקונסרווטוריון
מקום במלחמה
LWOW,LWOW,LWOW,POLAND
תאריך המוות 1943
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר מנהיים
שם פרטי של המצהיר סופיה
הקשר לקורבן גיסה
תאריך רישום 26/12/1955


back  
בחזרה לדף הבית בעברית
אחיו בנימין
פרטים המופיעים ברשומה אודות רוזנפלד
Benek

מקור דפי-עד
שם משפחה רוזנפלד
שם פרטי
BENEK
שם פרטי בנימין
שם האב נתן
שם האם מינה
מין זכר
תאריך לידה (אותנטי) 1912
מקום לידה
LWOW,LWOW,LWOW,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
מקום מגורים קבוע
WARSAW,WARSZAWA,WARSZAWA,POLAND
מקצוע מהנדס בניין
מקום במלחמה
WARSAW,WARSZAWA,WARSZAWA,POLAND
מקום המוות
WARSAW,WARSZAWA,WARSZAWA,POLAND
תאריך המוות 1943
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר מנהים
*שם משפחה של המצהיר מנהיים
שם פרטי של המצהיר סופיה
הקשר לקורבן קרוב/ה
תאריך רישום 26/12/1955


back  
בחזרה לדף הבית בעברית
אימם מינה
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Rosenfeld מינה

מקור דפי-עד
שם משפחה
ROSENFELD
שם משפחה רוזנפלד
שם פרטי מינה
מין נקבה
תאריך לידה (אותנטי) 1892
מקום לידה
LWOW,LWOW,LWOW,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
מקום מגורים קבוע
LWOW,LWOW,LWOW,POLAND
מקום במלחמה
LWOW,LWOW,LWOW,POLAND
מקום המוות
LWOW,גטו
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר מנהיים
שם פרטי של המצהיר סופיה
הקשר לקורבן קרוב/ה
תאריך רישום 26/12/1955


back  
בחזרה לדף הבית בעברית

.2
יוסף
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהיים
Josef

מקור דפי-עד
שם משפחה מנהיים
שם פרטי
JOSEF
שם פרטי יוסף
שם האב צבי
שם האם רחל
מין זכר
תאריך לידה (אותנטי) 1895
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג שרה
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקצוע סוחר/ת
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום המוות
TARNOPOL,גטו
תאריך המוות 1942
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר מנהיים
שם פרטי של המצהיר סופיה
הקשר לקורבן קרוב/ה
תאריך רישום 26/12/1955


back
בחזרה לדף הבית בעברית
ואשתו שרה

.3
משה-מוזס
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהיים מושזס

מקור דפי-עד
שם משפחה מנהיים
שם פרטי מושזס
שם פרטי מושה
שם פרטי מוזס
*שם פרטי משה
שם האב צבי
שם האם רחל
מין זכר
תאריך לידה (אותנטי) 1896
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג אסתר
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקצוע סוחר/ת
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום המוות
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
תאריך המוות 1942
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר מנהיים
שם פרטי של המצהיר סופיה
הקשר לקורבן קרוב/ה
תאריך רישום 26/12/1955


back
בחזרה לדף הבית בעברית
ואשתו אסתר

.4
יוחנן
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהים
Jochanan

מקור דפי-עד
שם משפחה מנהים
שם משפחה מנהיים
שם פרטי
JOCHANAN
שם פרטי יוחנן
שם האב צבי
שם האם רחל
מין זכר
תאריך לידה (אותנטי) 1897
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם נעורים של בת-הזוג לנדאו
שם פרטי ילד (1) בנימין
גיל הילד (1) 16
שם פרטי ילד (2) יעקוב
*שם פרטי ילד שני יעקב
גיל הילד (2) 14
שם פרטי ילד (3) רוזיה
גיל הילד (3) 13
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקצוע סוחר/ת
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום המוות
TARNOPOL,גטו
תאריך המוות 1942
אופי החומר דף-עד
שם פרטי של המצהיר סופיה
הקשר לקורבן קרוב/ה
תאריך רישום 26/12/1955


back
בחזרה לדף הבית בעברית
ואשתו
וילדיהם
בנימין
יעקב
חיה


כל 3 דודותיי מצד אמי
.1
אסתר
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהיים
Estera

מקור דפי-עד
שם משפחה מנהיים
שם פרטי
ESTERA
שם פרטי אסתר
שם האב צבי
שם האם רחל
מין נקבה
תאריך לידה (אותנטי) 1898
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום המוות
TARNOPOL,גטו
תאריך המוות 1942
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר מנהיים
שם פרטי של המצהיר סופיה
הקשר לקורבן קרוב/ה
תאריך רישום 27/12/1955


back
בחזרה לדף הבית בעברית
ובעלה

.2
חנה
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהים חנה
מקור דפי-עד
שם משפחה מנהים
שם משפחה מנהיים
שם פרטי חנה
שם האב צבי
שם האם רחל
מין נקבה
תאריך לידה (אותנטי) 1900
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
נתינות
POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
מקום מגורים קבוע
LWOW,LWOW,LWOW,POLAND
מקצוע גננת
מקום במלחמה
LWOW,LWOW,LWOW,POLAND
מקום המוות
LWOW,גטו
תאריך המוות 1942
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר מנהיים
שם פרטי של המצהיר סופיה
הקשר לקורבן קרוב/ה
תאריך רישום 27/12/1955


back
בחזרה לדף הבית בעברית
ובעלה

.3
נעמי
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהיים נעומי

מקור דפי-עד
שם משפחה מנהיים
שם פרטי נעומי
שם פרטי נעמי
שם האב צבי
שם האם רחל
מין נקבה
תאריך לידה (אותנטי) 1901
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום המוות
TARNOPOL,גטו
תאריך המוות 1942
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר מנהיים
שם פרטי של המצהיר סופיה
תאריך רישום 27/12/1955


back
בחזרה לדף הבית בעברית


אחד מדודיי מצד אבי
הרמן
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Wechsler הרמן

מקור דפי-עד
שם משפחה
WECHSLER
שם משפחה וכסלר
*שם משפחה וקסלר
שם פרטי הרמן
שם האב יוסף
שם האם בלה
שם האם ליבה
מין זכר
מקום לידה
STANESTI,BUKOVINA,ROMANIA
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג אלה
שם נעורים של בת-הזוג פישר
שם פרטי ילד (1) נתן
גיל הילד (1) 14
שם פרטי ילד (2) ויקטור
גיל הילד (2) 9
מקום מגורים קבוע
SISCAUTI,CERNAUTI,BUKOVINA,ROMANIA
מקצוע סוחר/ת
מקום במלחמה
SISCAUTI,CERNAUTI,BUKOVINA,ROMANIA
מקום המוות
SISCAUTI,CERNAUTI,BUKOVINA,ROMANIA
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר פישמן
שם פרטי של המצהיר מלי
הקשר לקורבן אחות
תאריך רישום 19/11/1956
האם המצהיר ניצול? כן


back
בחזרה לדף הבית בעברית
אשתו אלה
בניהם
נתן
ויקטור

שלוש מתוך דודותיי מצד אבי
.1
דינה איינהורן
פרטים המופיעים ברשומה אודות איינהורן דינה

מקור דפי-עד
שם משפחה איינהורן
שם משפחה אינהורן
שם פרטי דינה
שם נעורים וקסלר
שם האב יוסף
שם האם בלה
שם האם ליבה
מין נקבה
מקום לידה
STANESTI,BUKOVINA,ROMANIA
נתינות
ROMANIA
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג שלמה
מקום מגורים קבוע
STANESTI,BUKOVINA,ROMANIA
מקום במלחמה
TRANSNISTRIA,מחנה,UKRAINE (USSR)
מקום המוות
TRANSNISTRIA,מחנה,UKRAINE (USSR)
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר פישמן
שם פרטי של המצהיר מלי
הקשר לקורבן אחות
תאריך רישום 01/01/1956


back
בחזרה לדף הבית בעברית
בעלה שלמה
בנם אברהם
פרטים המופיעים ברשומה אודות איינהורן אברהם

מקור דפי-עד
שם משפחה איינהורן
שם משפחה אינהורן
שם פרטי אברהם
שם האב שלומה
שם האב שלמה
שם האם דינה
שם הנעורים של האם וקסלר
מין זכר
גיל 16
מצב משפחתי ילד/ה
מקום מגורים קבוע
STANESTI,BUKOVINA,ROMANIA
מקום במלחמה
TRANSNISTRIA,מחנה,UKRAINE (USSR)
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר פישמן
שם פרטי של המצהיר מלי
הקשר לקורבן דוד
תאריך רישום 01/01/1956


back
בחזרה לדף הבית בעברית

.2
ציפורה זוננשיין
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Sonnenschein Sipora

מקור דפי-עד
שם משפחה
SONNENSCHEIN
שם משפחה זוננשין
שם פרטי
SIPORA
שם פרטי ציפורה
*שם פרטי צפורה
שם נעורים זוננשין
*שם נעורים זוננשיין
שם האב יוסף
שם האם בלה
שם האם ליבה
מין נקבה
מקום לידה
STANESTI,BUKOVINA,ROMANIA
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג וולף
שם פרטי ילד (1) נתן
גיל הילד (1) 16
מקום במלחמה
TRANSNISTRIA,UKRAINE (USSR)
מקום המוות
TRANSNISTRIA,UKRAINE (USSR)
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר פישמן
שם פרטי של המצהיר מלי
הקשר לקורבן אחות
תאריך רישום 19/11/1956


back
בחזרה לדף הבית בעברית
בעלה וולף
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Sonnenschein Wolf

מקור דפי-עד
שם משפחה
SONNENSCHEIN
שם משפחה זוננשין
שם פרטי WOLF
שם פרטי וולף
שם האב נחמן
שם האם אלה
מין זכר
מקום לידה
RADAUTZ,RADAUTI,BUKOVINA,ROMANIA
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם פרטי ילד (1) נתן
גיל הילד (1) 16
מקום מגורים קבוע
RADAUTZ,RADAUTI,BUKOVINA,ROMANIA
מקצוע סוחר/ת
מקום במלחמה
TRANSNISTRIA,UKRAINE (USSR)
מקום המוות
TRANSNISTRIA,UKRAINE (USSR)
תאריך המוות 1942
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר פישמן
שם פרטי של המצהיר מלי
הקשר לקורבן גיסה
תאריך רישום 19/11/1956


back
בחזרה לדף הבית בעברית
בנם נתן


.3
פרימה ברקוביץ
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Berkovicz Frima

מקור דפי-עד
שם משפחה
BERKOVICZ
שם משפחה ברקוביץ
שם פרטי
FRIMA
שם פרטי פרימה
שם האב יוסף
שם משפחת האב וכסלר
שם האם בלה
שם האם ליבה
מין נקבה
מקום לידה
STANESTI,ROMANIA
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג יזידור
*שם בן/בת הזוג איזידור
שם פרטי ילד (1) טילי
גיל הילד (1) 8
שם פרטי ילד (2) טוני
גיל הילד (2) 6
שם פרטי ילד (3) רודי
גיל הילד (3) 4
שם פרטי ילד (4) גיטל
*שם פרטי ילד רביעי גיזלה
גיל הילד (4) 2
מקום מגורים קבוע
CZERNOWITZ,CERNAUTI,BUKOVINA,ROMANIA
מקום במלחמה
TRANSNISTRIA,UKRAINE (USSR)
מקום המוות
TRANSNISTRIA,UKRAINE (USSR)
תאריך המוות 1942
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר פישמן
שם פרטי של המצהיר מלי
הקשר לקורבן אחות
תאריך רישום 19/11/1956


back
בחזרה לדף הבית בעברית
בעלה איזידור
פרטים המופיעים ברשומה אודות ברקוביץ איזידור

מקור דפי-עד
שם משפחה ברקוביץ
שם פרטי איזידור
שם האב ישראל
שם האם טמה
מין זכר
מקום לידה
KOLOZSVAR,CLUJ,TRANSYLVANIA,ROMANIA
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג פרימה
שם נעורים של בת-הזוג וכסלר
*שם נעורים של בת הזוג וקסלר
מקום מגורים קבוע
CZERNOWITZ,CERNAUTI,BUKOVINA,ROMANIA
מקצוע סוחר/ת
מקום במלחמה
OTOPENI,ILFOV,WALACHIA,ROMANIA
מקום המוות
OTOPENI,ILFOV,WALACHIA,ROMANIA
תאריך המוות 1943
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר פישמן
שם פרטי של המצהיר מלי
הקשר לקורבן גיסה
תאריך רישום 19/11/1956


back
בחזרה לדף הבית בעברית
בניהם
טילי
טוני
רודי
ובתם גיטל-גיזלה


קרובים אחרים מצד אמי שנספו בשואה
הינדה מנהיים
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהיים הינדה

מקור דפי-עד
שם משפחה מנהיים
שם פרטי הינדה
שם פרטי הדסה
שם נעורים שורץ
שם האב יוסף
שם האם שרה
מין נקבה
תאריך לידה (אותנטי) 1917
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג מושה
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקצוע בוגר/ת גימנסיה
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר מנהיים
שם פרטי של המצהיר סופיה
הקשר לקורבן קרוב/ה
תאריך רישום 26/12/1955


back
בחזרה לדף הבית בעברית
ובעלה משה

משה שפינדל
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Spindel Mosze

מקור דפי-עד
שם משפחה
SPINDEL
שם משפחה שפינדל
שם פרטי
MOSZE
שם פרטי משה
שם האב ישעיהו
מין זכר
תאריך לידה (אותנטי) 1882
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג חוה
שם נעורים של בת-הזוג קלמן
שם פרטי ילד (1) יהודית
תאריך לידה ילד (1) 1906
שם פרטי ילד (2) דוד
תאריך לידה ילד (2) 1914
שם פרטי ילד (3) שרה
תאריך לידה ילד (3) 1917
שם פרטי ילד (4) מלכה
תאריך לידה ילד (4) 1924
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקצוע סוחר/ת
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר שפינדל
שם משפחה של המצהיר הובר
שם פרטי של המצהיר דבורה
הקשר לקורבן בת
תאריך רישום 07/02/1956

back
בחזרה לדף הבית בעברית
אשתו חוה
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Spindel Chawa

מקור דפי-עד
שם משפחה
SPINDEL
שם משפחה שפינדל
שם פרטי
CHAWA
שם פרטי חוה
שם נעורים
KELLMAN
שם נעורים קלמן
שם האב מרדכי
שם האם יהודית
מין נקבה
תאריך לידה (אותנטי) 1884
מקום לידה
BUDZANOW,TREMBOWLA,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג משה
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקצוע עקרת בית
מקום המוות
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר שפינדל
שם משפחה של המצהיר הובר
שם פרטי של המצהיר דבורה
הקשר לקורבן בת
תאריך רישום 07/02/1956


back
בחזרה לדף הבית בעברית
ו-4 ילדיהם
.1
מלכה
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Spindel מלכה

מקור דפי-עד
שם משפחה
SPINDEL
שם משפחה שפינדל
שם פרטי מלכה
שם האב משה
שם האם חוה
מין נקבה
תאריך לידה (אותנטי) 1924
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND מצב משפחתי רווק/ה
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND מקצוע פקיד/ה
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND מקום המוות
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND אופי החומר דף-עד שם משפחה של המצהיר הובר שם משפחה של המצהיר שפינדל שם פרטי של המצהיר דבורה הקשר לקורבן אחות תאריך רישום 07/02/1956

back
בחזרה לדף הבית בעברית
.2
שרה
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Spindel שרה

מקור דפי-עד
שם משפחה
SPINDEL
שם משפחה שפינדל
שם פרטי שרה
שם האב משה
שם האם חוה
מין נקבה
תאריך לידה (אותנטי) 1917
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי רווק/ה
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקצוע פקיד/ה
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום המוות
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר שפינדל
שם משפחה של המצהיר הובר
שם פרטי של המצהיר דבורה
הקשר לקורבן אחות
תאריך רישום 07/02/1956


back
בחזרה לדף הבית בעברית
.3
יהודית פרידמן
פרטים המופיעים ברשומה אודות פרידמן
Jehudit

מקור דפי-עד
שם משפחה פרידמן
שם פרטי
JEHUDIT
שם פרטי יהודית
שם נעורים
SPINDEL
שם נעורים שפינדל
שם האב משה
שם האם חוה
מין נקבה
תאריך לידה (אותנטי) 1906
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג מישל
מקצוע עקרת בית
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר שפינדל
שם משפחה של המצהיר הובר
שם פרטי של המצהיר דבורה
הקשר לקורבן אחות
תאריך רישום 07/02/1956


back
בחזרה לדף הבית בעברית
ובעלה מישל
.4
דויד
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Spindel Dawid

מקור דפי-עד
שם משפחה
SPINDEL
שם משפחה שפינדל
שם פרטי
DAWID
שם פרטי דוד
שם האב משה
שם האם חוה
מין זכר
תאריך לידה (אותנטי) 1914
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג שושנה
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקצוע חרט/ת
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר שפינדל
שם משפחה של המצהיר הובר
שם פרטי של המצהיר דבורה
הקשר לקורבן אחות
תאריך רישום 07/02/1956


back
בחזרה לדף הבית בעברית
ואשתו שושנה

פסיה מנהיים
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהיים פסיה

מקור דפי-עד
שם משפחה מנהיים
שם פרטי פסיה
שם נעורים אלטשטטר
שם האם שרה
מין נקבה
גיל 65
מקום לידה
ROMANOWKA,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג לייב
שם בן/בת הזוג וולף
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקצוע עקרת בית
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום המוות
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר אלוני
שם פרטי של המצהיר דבורה
הקשר לקורבן בת


back
בחזרה לדף הבית בעברית
בעלה לייב-וולף
וילדיהם
.1
קלרה פרידמן
פרטים המופיעים ברשומה אודות פרידמן קלרה

מקור דפי-עד
שם משפחה פרידמן
שם פרטי קלרה
שם נעורים מנהיים
שם האב לייב
שם האב וולף
שם האם פסיה
מין נקבה
גיל 44
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג
MOTEL
שם בן/בת הזוג מוטל
מקום מגורים קבוע
SIEDLCE,SIEDLCE,LUBLIN,POLAND
מקצוע מורה
מקום במלחמה
LUBLIN,LUBLIN,LUBLIN,POLAND
מקום המוות
WARSZAWA,WARSZAWA,WARSZAWA,POLAND
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר אלוני
שם פרטי של המצהיר דבורה
הקשר לקורבן אחות
תאריך רישום 01/01/1990


back
בחזרה לדף הבית בעברית
ובעלה מוטל
פרטים המופיעים ברשומה אודות פרידמן
Motl

מקור דפי-עד
שם משפחה פרידמן
שם פרטי
MOTL
שם פרטי מוטל
מין זכר
גיל 55
מקום לידה
SIEDLCE,SIEDLCE,LUBLIN,POLAND
מקום מגורים קבוע
SIEDLCE,SIEDLCE,LUBLIN,POLAND
מקצוע מנהל/ת בית ספר
מקום במלחמה
POLAND
מקום המוות
POLAND
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר אלוני
שם פרטי של המצהיר דבורה
הקשר לקורבן גיס


back
בחזרה לדף הבית בעברית
.2
יהודית טננבאום
פרטים המופיעים ברשומה אודות טננבאום יהודית
מקור דפי-עד
מקור דפי-עד
שם משפחה טננבאום
שם משפחה טננבוים
שם פרטי יהודית
שם נעורים מנהיים
שם האב וולף
שם האב לייב
שם האם פסיה
מין נקבה
גיל 48
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג בן ציון
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקצוע סוחר/ת
מקום במלחמה
TARNOPOL,גטו
מקום המוות
TARNOPOL,גטו
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר אלוני
שם פרטי של המצהיר דבורה
הקשר לקורבן אחות
תאריך רישום 27/06/1990


back
בחזרה לדף הבית בעברית
ובעלה בן-ציון
פרטים המופיעים ברשומה אודות טננבאום בן ציון

מקור דפי-עד
שם משפחה טננבאום
שם משפחה טננבאום
שם פרטי בן ציון
מין זכר
גיל 50
מקום לידה
ZALOZCE,ZBOROW,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקצוע סוחר/ת
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום המוות
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר אלוני
שם פרטי של המצהיר דבורה
הקשר לקורבן גיס


back
בחזרה לדף הבית בעברית

יוסל מנהיים
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהיים
Yosel
מקור דפי-עד
שם משפחה מנהיים
שם פרטי
YOSEL
שם פרטי יוסל
שם האב וולף
שם האב לייב
שם האם פסיה
שם הנעורים של האם אלטשטטר
מין זכר
גיל 43
מקום לידה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום מגורים קבוע
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקצוע סוחר/ת
מקום במלחמה
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
מקום המוות
TARNOPOL,TARNOPOL,TARNOPOL,POLAND
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר אלוני
שם פרטי של המצהיר דבורה
הקשר לקורבן אח


back
בחזרה לדף הבית בעברית
אחיו משה וינר
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Weiner מושזס

מקור דפי-עד
שם משפחה
WEINER
שם משפחה וינר
שם פרטי מושזס
שם פרטי משה
שם פרטי מוזס
שם האב ישראל
שם האם מרים
מין זכר
תאריך לידה (אותנטי) 1921
מצב משפחתי רווק/ה
מקצוע סוחר/ת
מקום במלחמה
BOR
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר קיסנר
שם פרטי של המצהיר רחל
הקשר לקורבן אחות
תאריך רישום 16/10/1955


back
בחזרה לדף הבית בעברית


שרה מנהיים
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהיים שרה

מקור דפי-עד
שם משפחה מנהיים
שם פרטי שרה
שם נעורים מילגרום
שם האב יעקב
שם האם לאיה
*שם האם לאה
מין נקבה
תאריך לידה (אותנטי) 1872
גיל 20
מקום לידה
TREMBOWLA,TREMBOWLA,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי אלמנה
שם בן/בת הזוג ישראל
מקום מגורים קבוע
TREMBOWLA,TREMBOWLA,TARNOPOL,POLAND
מקצוע סוחר/ת
מקום במלחמה
TREMBOWLA,TREMBOWLA,TARNOPOL,POLAND
מקום המוות
TREMBOWLA,TREMBOWLA,TARNOPOL,POLAND
תאריך המוות 04/1943
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר קיסנר
שם משפחה של המצהיר מנהיים
שם פרטי של המצהיר רחל
הקשר לקורבן בת
תאריך רישום 11/05/1956
האם המצהיר ניצול? כן


back
בחזרה לדף הבית בעברית
ובנותיה
.1
רוזה
פרטים המופיעים ברשומה אודות מנהיים רוזה

מקור דפי-עד
שם משפחה מנהיים
שם פרטי רוזה
שם האב ישראל
שם האב מנדל
שם האם שרה
מין נקבה
תאריך לידה (אותנטי) 1907
מקום לידה
TREMBOVLA,TREMBOWLA,TARNOPOL,POLAND
נתינות
POLAND
מצב משפחתי רווק/ה
מקום מגורים קבוע
TREMBOVLA,TREMBOWLA,TARNOPOL,POLAND
מקום במלחמה
TREMBOVLA,TREMBOWLA,TARNOPOL,POLAND
מקום המוות
TREMBOVLA,TREMBOWLA,TARNOPOL,POLAND
תאריך המוות 1943
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר קיסנר
שם משפחה של המצהיר
KISZNER
שם פרטי של המצהיר רחל
הקשר לקורבן אחות
תאריך רישום 11/05/1956
האם המצהיר ניצול? לא


back
בחזרה לדף הבית בעברית
.2
טוני שפיגל
בעלה ישראל שפיגל
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Spiegel Israel

מקור דפי-עד
שם משפחה
SPIEGEL
שם משפחה שפיגל
שם פרטי
ISRAEL
שם פרטי ישראל
שם האב
SCHULEM
שם האב שולם
שם האם רחל
שם האם רחל
מין זכר
תאריך לידה (אותנטי) 1897
מקום לידה
TREMBOVLA,TREMBOWLA,TARNOPOL,POLAND
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג טוני
שם נעורים של בת-הזוג מנהיים
שם פרטי ילד (1) סטלה
*שם פרטי ילד ראשון אסטלה
גיל הילד (1) 11
שם פרטי ילד (2) ננה
גיל הילד (2) 6
מקום מגורים קבוע
KRAKOW,KRAKOW,KRAKOW,POLAND
מקצוע נאמן
מקום במלחמה
TREMBOVLA,TREMBOWLA,TARNOPOL,POLAND
מקום המוות
TREMBOVLA,TREMBOWLA,TARNOPOL,POLAND
תאריך המוות 1943
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר
KISZNER
שם משפחה של המצהיר קיסנר
שם משפחה של המצהיר מנהיים
שם פרטי של המצהיר רחל
שם פרטי של המצהיר רחל
הקשר לקורבן גיסה
תאריך רישום 11/05/1956
האם המצהיר ניצול? כן


back
בחזרה לדף הבית בעברית
ובנותיהם
סטלה
ו-ננה


קרובים אחרים מצד אבי שנספו בשואה
רכמיל לובל
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Lobl Rachmil

מקור דפי-עד
שם משפחה
LOBL
שם משפחה לובל
שם פרטי
RACHMIL
שם פרטי ירחמיאל
שם פרטי רכמיל
מין זכר
מקום לידה
BESZTECE,NASAUD,TRANSYLVANIA,ROMANIA
מצב משפחתי נשוי/נשואה
שם בן/בת הזוג ליבה
שם נעורים של בת-הזוג פישמן
מקום מגורים קבוע
BESZTERCE,TRENCIN,SLOVAKIA,CZECHOSLOVAKIA
מקצוע סוחר/ת
מקום במלחמה
AUSCHWITZ,מחנה
מקום המוות
AUSCHWITZ,מחנה
תאריך המוות 1944
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר פישמן
שם פרטי של המצהיר מלי
תאריך רישום 19/11/1956


back
בחזרה לדף הבית בעברית
ואשתו ליבה
פרטים המופיעים ברשומה אודות פישמן ליבה

מקור דפי-עד
שם משפחה פישמן
שם פרטי ליבה
מין נקבה
מצב משפחתי נשוי/נשואה
מקום מגורים קבוע
BESZTERCE,NASAUD,TRANSYLVANIA,ROMANIA
מקום במלחמה
AUSCHWITZ,BIALA MALOPOLSKA,KRAKOW,POLAND
מקום המוות
AUSCHWITZ,מחנה
תאריך המוות 1944
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר פישמן
שם פרטי של המצהיר מלי
הקשר לקורבן קרוב/ה
תאריך רישום 19/11/1956


back
בחזרה לדף הבית בעברית
טוביאס זוננשיין
פרטים המופיעים ברשומה אודות
Sonnenschein טוביאס

מקור דפי-עד
שם משפחה
SONNENSCHEIN
שם משפחה זוננשין
שם פרטי טוביאס
שם האב וולף
שם האם ציפורה
*שם האם צפורה
מין זכר
תאריך לידה (אותנטי) 1912
מקום לידה
RADAUZ,ROMANIA
מצב משפחתי רווק/ה
מקום מגורים קבוע
RADAUZ,ROMANIA
מקצוע מהנדס/ת
מקום במלחמה
TRANSNISTRIA,UKRAINE (USSR)
מקום המוות
TRANSNISTRIA,UKRAINE (USSR)
תאריך המוות 1942
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר פישמן
שם פרטי של המצהיר מלי
הקשר לקורבן בן/בת דוד/ה
תאריך רישום 19/11/1956


back
בחזרה לדף הבית בעברית


והם 66 מקרוביי שזיהיתי שדווחו עליהם ליד ושם כמי שניספו בשואה ב-45 דפי עדות מפי 5 קרובות משפחה ניצולות שואה
ועוד עשרות קרובים שנספו בשואה ודווחו עליהם ליד ושם אך לא זהיתי כקרוביי
ועוד עשרות קרובים שנספו בשואה ולא דווחו ליד ושם
ועוד רבים שניספו בשואה ולא נודע עליהם


ניצולי שואה. כל 13 ניצולי השואה ממשפחת אבי ו-6 ניצולי השואה ממשפחת אמי עלו לארץ, ואיש **
מהם לא אבה להישאר ביבשת אירופה

ולזכר מי שלא נודע לי על מותם


הערות

אני מתנצל בפני מי ממכרי אלו, אם הינם בחיים ובטעות שמעתי על מותם
ולכן גם לא הזכרתי את מי ששמעתי כאילו מתו, אבל אני מקוה שהאינפורמציה מוטעית
כשהתחלתי בהכנת רשימה זו לא חלמתי שהיא תהיה כה ארוכה - 66
שניספו בשואה

באם מי מקרובי המת נפגע מכל סיבה שהיא מכך שהשם נכלל ברשימה זו, נא לשלוח לי אי-מייל מתאים ואסיר את השם מהרשימה
נציבי בן-אמוץ
benamots@yahoo.com

הערה : חיים עימנו בארץ כ-10 מקרוביי ייבדלו לחיים ארוכים שהכרתי בילדותי, מהם 4 ניצולי שואה, ומשפחותיהם כן ירבו
כן חיים בארץ ובחו"ל עשרות תלמידים שלמדו אתי בכיתה בילדותי

בחזרה לדף הבית בעברית