מיכאל כבירי

תמונה    תמונה

 

מיכאל כבירי היה המורה לכימיה בבית הספר התיכון.

הוא גם נהג לתת לתלמידים טובים לסכם נושאים

בכימיה, ולהקריא לכיתה.

הוא נתן לי לסכם את נושא האוסמוזה. זה היה לי

קשה מאוד להבין, אבל לאחר מאמץ רב הבנתי וסיכמתי.

דאגתי מה יקרה כשאקריא את הסיכום, האם עוד אזכור

את ההסכר כשאני מקריא לכיתה. אבל בכל אחד

מהשיעורים הבאים ההקראה שלי נדחתה לשיעור הבא

מסיבות שונות. כאשר הגיע היום והתבקשתי להקריא,

כבר לא זכרתי דבר ממה שסיכמתי.

הקראתי את מה שכתבתי בלי להבין מה אני קורא,

והמורה כבירי זרח משמחה על ההסבר המורכב והנכון.

הוא רק לא ידע שבאותו רגע הוא היה היחיד בכיתה

שהבין מה שהקראתי, כי  גם אני  כבר לא הבנתי מה

שכתבתי...

המורה מיכאל כבירי אינו עוד עימנו.

יהי זכרו ברוך.

 

נציבי

 

לדף הקודם back