יצחק פורת
(1934-2012)

קישור לויקיפדיה - עברית

טכניון

תקציר הדוקטורט 1966- עברית

תמונה

פרטים

פטנטים

English אנגלית