פרטים המופיעים ברשומה אודות
Frydman Rubin

מקור דפי-עד
שם משפחה
FRYDMAN
שם פרטי
RUBIN
שם האב
YCIE
שם האם סורה
מין זכר
תאריך לידה (אותנטי) 1914
מקום לידה
WARSZAWA,WARSZAWA,WARSZAWA,POLAND
מקום מגורים קבוע
WARSZAWA,WARSZAWA,WARSZAWA,POLAND
מקום במלחמה
WARSZAWA,WARSZAWA,WARSZAWA,POLAND
אופי החומר דף-עד
שם משפחה של המצהיר
STOFSKY
שם פרטי של המצהיר מרים
הקשר לקורבן בן/בת דוד/ה
תאריך רישום 01/10/1980
back