משה טלזק (1948-2015)

 אוכל לספר על משה טלזק רק מעט מאוד.

ב-1982 סיפר לי שקרא לבנו נתניאל, על שם אחיו המנוח נתניאל. אחיו נעדר במלחמת יום כיפור, ומשה יצא לחפש אחריו. הוא מצא את גופתו של אחיו, שנפל חלל במלחמה. כשמשה חזר מהחיפוש, מצא ששערותיו (של משה) הלבינו לגמרי בן לילה, אף שהיה אז בן 25 בלבד.

מאז שערותיו הלבנות לגמרי הפכו כמעט לסמלו המסחרי.

הוא סיפר לי אז שקרא לבנו נתניאל על שם אחיו ז"ל.

משה טלזק נפטר באוקטובר 2015, והוא בן 66 בלבד.