English

חיים (פרנץ) אולנדורף 1900-1981

Haim (Franz) Ollendorff (1900-1981)

פרופסור אולנדורף נפטר ב-1981 בגיל 81. הוא יסד את הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון, חיפה. הוא הגיע לתרומות חשובות בשטח השדות המגנטיים, וב-1954 הוענק לו פרס ישראל על מחקריו בשדות מגנטיים. ב-1971 קיבל את פרס רוטשילד בטכנולוגיה, ואת המדליה לחינוך של

IEEE

פרופסור אולנדורף היה מדען רב-תחומי, שכתב מאמרים רבים בגרמנית, אנגלית ועברית, וספרים, על ביו-פיסיקה, ביו-אלקטרוניקה ו-ביו-רפואה. לדוגמה, הוא גם התענין בהעברת אותות אופטיים למוח, בתקוה להחזיר את הראיה לעוורים. הוא גם נודע בתרומותיו המדעיות לאלקטרודינמיקה, כולל אלקטרודינמיקה יחסותית.

סיכום זה אינו כולל את כל תרומותיו המשמעותיות למדע ולטכנולוגיה, אלא רק חלק קטן מתרומותיו המדעיות הרבות, ומייצג רק מה שלמדתי ממנו.

לפרופסור אולנדורף היה חזון שעל ההנדסה לעזור לרפואה, ולחולים ונכים.

פרופסור אולנדורף נתן בטכניון במשך שנים סידרת הרצאות מאוד יוצאת דופן. הקורס נקרא פילוסופיה של המדע, אבל בעצם הוא הציג דוגמאות רבות מאוד איך הנדסה יכולה לעזור לפתור בעיות רפואיות. מאות באו לשמוע כל אחת מהרצאותיו השבועיות המרתקות במשך שנים.

חזונו המיוחד עזר לקדם את ההנדסה הרפואית.

מבין מאמריו הרבים, אזכיר מאמר מוקדם (1946) ולא ידוע, על אספקטים הנדסיים ורעיונות חדשים על ראיה ושמיעה:
Ollendorff, F., "Some new ideas on sight and hearing," pp. 195-209 in: "Trends in modern science,"

בהוצאת מכון וייצמן למדע, רחובות, ישראל (1949).

ההרצאה ניתנה בסימפוזיון שנערך ברחובות, ישראל (1946).

נציבי בן-אמוץקישור ל-ויקיפדיה

קישור

תמונתו

רשימה חלקית של מאמרי אולנדורף

רשימה חלקית של ספרי אולנדורף בגרמנית

קישורים למאמר קצר בנושא אחר: תנועת בראון לפי אולנדורף (עברית):

דף 1

דף 2

Back to home page

Back to home page

בחזרה לדף הראשי

בחזרה לדף הראשי

English

English