אימייל צבעים צילומי נופים Virtual editor מילון זעיר היווצרות החיים סילונים אסטרונומיים
Fulltext

סופרנובה טורנדו יחסות IARD מאמרים על יחסות
        
        
ספר על יחסות

                                                            צנרת

                                                 נציבי בן-אמוץ   

            by Netsivi Ben-Amots, Haifa, Israel, 2008   ©  Copyright

כל הזכויות שמורות לנציבי בן-אמוץ

 

חיפשתי עבודה "בחוץ." חברים יעצו לי ללכת למשרדו של עוזי, שפתח משרד להנדסה והצליח. ראיתי את עוזי קודם, אבל לא דברנו אף פעם, והנה אני בראיון עבודה ראשון.

עוזי לא הכיר אותי מקודם, אבל היה יעיל מאוד. הוא לקח שירטוט מאחד השולחנות, ושאל אותי: "אתה יכול לשרטט שרטוט כזה יפה?" אמרתי שלא. עוזי אמר: "לא נוכל לקבל אותך לעבודה כאן, כי אנחנו מוכרים את השרטוטים."

חשבתי כבר ללכת, ועוזי שאל: "עבדת בצנרת?" עניתי שכן. הוא שאל: "יש לך ראיה מרחבית?" עניתי שכן. עוזי לא בדק אם יש לי. הוא ידע שאם אמרתי שאינני יודע לשרטט יפה, סימן שאינני משקר, ולכן אם אני אומר שיש לי ראיה מרחבית, זה סימן שבאמת יש לי, ושעבדתי בצנרת.

עוזי הרים טלפון למפעל של תעשיה כימית, ואמר: "מצאתי לכם מהנדס עבור תיכנון הצנרת, הוא עבד בצנרת, ויש לו ראיה מרחבית." הוא שלח אותי למפעל, ולא דרש ממני דבר.

 

במפעל הראו לי שירטוט של ריאקטור כימי, עם הצנרת המחוברת אליו, ושירטוט layout של קוים מה הולך מאיפה ולאן, ואמרו לי שתפקידי יהיה לשרטט עבור הקבלן את עשרות השירטוטים האיזומטריים ("תמונות" מרחביות) של עשרות הצינורות, כל צינור בנפרד, כדי שהקבלן יוכל לייצר את הצינורות ולהרכיבם.

 

שירטטתי  את עשרות הצינורות, במבט מרחבי כך שהקבלן ועובדיו יוכלו להבין. היה צריך כמובן שכל צינור יתחבר בקצוותיו למקום המתאים בריאקטור הכימי הזה או אחר, או לצינור אחר, או לברז, וכו. מובן שלכל צינור אסור היה להיתקל בצינור אחר, כך שכל שירטוט הייתי צריך לבדוק לא רק מול שני השירטוטים שקיבלתי, אלא גם מול כל השירטוטים האחרים ששירטטתי לפניו. יתר על כן, גם הייתי צריך להשאיר אפשרות להרכבת הצינורות. עשיתי הכל כנדרש תוך כמה חודשים, תוך "החמצת" מאות הזדמנויות לפשל.

 

אבל בכלל בלי פשלות אי אפשר.

בשירטוט אחד מתוך עשרות השירטוטים ששירטטתי טעיתי, ושירטטתי צינור שאי אפשר לייצר. הקבלן החביב החזיר לי את השירטוט הזה, ושירטטתי את אותו צינור מחדש.

יום אחד הלכתי למחסן לבדוק ברז, שאחד הצינורות היה צריך להתחבר אליו. לאחר מכן אמר לי המחסנאי שפגמתי בברז. לא ידעתי שהברזים האלו כל כך עדינים.

פעם שאל אותי הקבלן אם צריך לפרק צינור פנימי בתוך הריאקטור. הצינור הפנימי לא הופיע בשירטוט, ואמרתי שכן. פועל של הקבלן נכנס עם מסיכה לתוך הריאקטור, לפרק את הצינור. רק לאחר פירוק הצינור, עלה בראשי לבדוק את שירטוט ה-layout, ושם היה הצינור הפנימי מורכב. במקרה בשני התהליכים הכימיים, זה שעשו בריאקטור הכימי הזה קודם, וזה שעשו בריאקטור הכימי אחר כך, הצינור הפנימי היה צריך להיות מורכב באותו מקום. הקבלן שלח את הפועל עם מסיכה להרכיב מחדש את הצינור הפנימי. לו בדקתי את ה-layout בזמן, הייתי חוסך עבודה קשה, מיותרת, יקרה ומסוכנת.

שלוש פשלות (מתוך מאות הזדמנויות לפשל אם אין ראיה מרחבית), זה לא היה כל כך נורא.

 

היתה סכנה בעבודה, חוץ מהריחות החזקים במיתקני הייצור.

יום אחד שמעתי צפירות חזקות. יצאנו וראינו מק-דיזל דוהר אל השער עם פנסים דלוקים ואורות מהבהבים וצופר חזק צפירות מקוטעות. התברר שהיה "פיצוצון" בריאקטור כימי אחר, ועובד שלא הכרתי נפצע קשה, ולא חיכו לאמבולנס, אלא לקחו אותו עם המק-דיזל שהיה במקום לבית חולים. זה היה עצוב, אבל, האמת, כל אחד, כולל אני, שמח שה"פיצוצון" לא קרה לידו.

 

ביום אחר עובד אחר שהכרתי הרגיש רע, ונסע במכוניתו לבית החולים. שם מצאו שעבר התקפת לב, והתפלאו איך נהג בעצמו לבית החולים בזמן התקפת לב, ואישפזו אותו באזהרה שחייו בסכנה, ואסור לו לקום מהמיטה אפילו לצרכיו. לפי ששמעתי, העובד הזה לא לקח ברצינות את האזהרה ולא ציית לה, וקם והלך לצרכיו מספר פעמים. לא הצליחו להציל אותו, ולאחר מספר ימים מת. זה היה עצוב מאוד. אינני זוכר את שמו של העובד הזה שהכרתי, אבל אני זוכר שהיה לו קול צרוד מאוד. נזכרתי בו כשקראתי לאחר שנים שלעתים צרידות היא סימן (לפעמים סימן יחיד) למחלת לב נסתרת.

 

סוף סוף הכל עבד, והריאקטור הכימי יצר כמתוכנן תרכובת חומה של דשן הכולל יוד וגפרית, שאפשר היה למכור לצרכנים.

 

                                                            בחזרה לדף הקודם

 

מעבר לעבודה אחרת:

 

1.     הוראה

2.     תכנון צנרת

 

עבודות או ארועים שכללו תוכנת מחשב או שימושים במחשב (11 – 3):

 

3.     כמעט הייתי HACKER

4.     סימולציה נומרית במחשב

5.     תכניות מחשב במנהרות הרוח

6.     המחשב לעזרת מגדלי הזיקוק

7.     המחשב המובטל

8.     זמן אמיתי

9.     שיפורים במחשבי הנדסה ביו-רפואית

10. יומיים כמהנדס תוכנה בחברה פרטית  (מתוך שנה וחצי) 

11. מומחה לשעבר

 

12. הכנסות של מיליארדים

 

 

 

 

חזרה לדף הקודם

 


קישורים לחלק מהאפשרויות הנוספות באתר זה


Relativity, gravitation and relativistic rotation
Clarifying some paradoxes of relativity at the extreme
 ספר על יחסות --------->
להזמנת הספר שלח אימייל אל
dillone.bookorder@gmail.com טורנדו מכניזם הטורנדו ו-מקור האנרגיה של הטורנדו
 מקור החיים על כדור הארץ גלי ים נשברים
 סופרנובה: כוכב מתפוצץ איך קריסת כוכב הופכת להתפוצצותו
 סילונים אסטרונומיים
 שלושה מאמרים על סיבוב יחסותי:          
 שלושה מאמרים נוספים על יחסות:          
 רשימת מאמרים מאת נציבי בן-אמוץ
 מילון זעיר לתייר דובר אנגליתאיטליה  יוון  צרפת  ישראל
 צילומי נופים
  כתבן וירטואלי כתבן בלי שמירה בדיסק אבל זמין באינטרנט
 הכנסה של מיליארדים למדינת ישראל
 IARD International Association for Relativistic Dynamics
 בחירת צבעים

להזמנת הספר שלח אימייל אל
dillone.bookorder@gmail.com

הניע את העכבר מעל התמונה. לפרטים נוספים לחץ עם העכבר השמאלי


לחץ למטה עם העכבר השמאלי עבור דף הספר באנגלית אצל המו"ל בחו"ל